Bu çalışma: Cargill Türkiye tarafından hazırlanan “Şeker Piyasası: Mevcut Durum ve Değerlendirme Raporu” başlıklı çalışmanın, ülkemiz menfaatleri göz önünde bulundurularak yapılan eleştirisi ile şeker pancarı-mısır ve tarımsal üretim konusundaki gerçekleri ortaya koymak amacıyla kalemealınmıştır.

CARGILL’İN OCAK 2018 TARİHLİ DEĞERLENDİRME RAPORU”

BAŞLIKLI ÇALIŞMASI ÜZERİNE

 PANKOBİRLİK GÖRÜŞÜ

  ŞUBAT 2018

Uluslararası gıda tekeli konumundaki Cargill firması ülkemizdeki şeker piyasasının durumunu tartışan bir raporu kaleme alıp ilgili Bakanlığa sunmuş bulunmaktadır.

PANKOBİRLİK tarafından kaleme alınan bu çalışmamız ise Cargill’in bahse konu raporunda yer alan temel tezleri tartışmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Sonda söyleyeceğimizi başta söylemiz gerekirse Cargill’in değerlendirme konusu yaptığımız raporu, Cargill’in gerçek yüzünü görebilmemiz; ülke piyasalarını yönlendirmek için nasıl manipülasyonlar yaptığı, mevcut bilgiyi nasıl çarpıttığı, olmayan şeyi varmış gibi nasıl gösterdiği, olanları ise nasıl gizlediğini hem bizim hem de kamuoyunun görebilmesi için tam da zamanında kaleme alınmış bir rapordur.  Bazen kişi ve kurumlar uzun süre gerçek yüzlerini saklama kabiliyetine sahip olabilirler. Ancak gün gelir bu gerçek yüzleri o kadar sarih bir biçimde, hem de doğrudan kendi çabalarıyla ortaya çıkar ki Cargill’in raporu tam da bu çeşit bir çalışmadır.

Kanaatimize göre Cargill’in bu raporu başta vatanperver bürokratlarımız olmak üzere konu ile ilgi tüm kişi ve kuruluşlarca bir ibret vesikası olarak saklanmalı ve gerektiği zaman ve gerektiği yerde yabancı sermaye hayranlarının yüzlerine çarpılmalıdır. Özellikle de özelleştirme konusunda ‘ben şeker fabrikalarını satıp buradan para alacağım, işletme devri metoduyla ben fabrikaları çiftçiye bilabedel neden vereyim?’ diyenler için ‘halkın malını halka vermekten imtina edip her türlü çarpıtmayı kullanarak ülkemiz tarımını tümüyle çökertmek için çaba sarf edenlere mi fabrikalarımızı vereceksiniz; kimin malını kime vermiyorsunuz?’ diyebilmek için bu vesika çarşaf çarşaf çoğaltılıp, ülkemizin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hepimizin görebilmesi için memleketin billboardlarında sergilenmelidir.

Günümüzde birçok dış tehdit ile karşı karşıya kalmış bulunan ülkemize karşı bu tehditleri örgütleyen devletlerin arkasında bu tür uluslararası sermaye kuruluşları yoktur da, kim vardır?  Bu gerçeği görebilmemiz için Cargill’in başka kaç tane rapor yazması gerekmektedir? Nişasta bazlı şeker alanında ülkemizde tekel konumunda bulunan Cargill, bu raporu ile ülkemizin tüm şeker üretim olanaklarını ele geçirmek istediğini açıkça dile getirmekte, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllardan bugüne kadar en büyük emelimiz olan ‘üç beyazlar’ alanında dış bağımlılıktan kurtulma ve en zor günlerde halkımızı besleyebilme hedefini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Bu genel değerlendirmeden sonra raporun ayrıntılarına PDF formatında bu linkten ulaşarak lütfen detaylı inceleyiniz.

Cargill’in kaleme aldığı bu rapor bir ibret vesikası olarak saklanmalı, yabancı sermaye hayranlarına, yabancı sermayeyi beyaz atlı prense çevirip ülkemizi terkisine atıp kurtaracağına inanlara bıkmadan usanmadan gösterilmesi gereken bir belgedir.

Kaleme alınan vesikadan da anlaşılacağı üzere ülkemizdeki NBŞ üreticilerinin kendilerine hayrı yoktur ki ülkemize “know-how” getirsin, ülkemizi ileri götürecek herhangi bir faaliyet içerisinde olsun!

DÖRT YANIMIZIN SAVAŞLA ÇEVRİLİ OLDUĞU VE ÜLKEMİZİN DE GÜNEY SINIRLARIMIZDA MUZAFFER BİR SAVAŞ SÜRDÜRDÜĞÜ BU GÜNLERDE: ŞEKERİN STRATEJİK BİR ÜRÜN OLDUĞUNU, YERLİ PANCAR ŞEKER ÜRETİMİNİN ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ, BU SAYEDE HEM TARIM HEM DE HAYVANCILIĞIMIZIN GÜÇLENECEĞİNİ VE ÜLKEMİZİN TARIMSAL ÜRETİDE KENDİSİNE YETERLİ HALE GELECEĞİNİ, ŞEKER FABRİKALARININ BİZLERE DEDELERİMİZDEN MİRAS KALDIĞINI, BİZLERE DÜŞEN GÖREVİN İSE BU MİRASIN ÜZERİNE DAHA FAZLA DEĞER EKLEYİP ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKMAK OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTERİZ…