KOOPERATİFİMİZİN TARİHÇESİ

Pancar ekicilerinin kooperatifler halinde teşkilatlanması, Türkiye Seker sanayiinin genişletilmesi konusunda alınan kararların uygulama başlangıcı olan 1951 yılına rastlar. Teşkilatlanma, Türkiye Seker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlerinden merhum Sayın Baha Esat Tekand tarafından 16.7.1951 tarihinde başlamıştır.

Çiftçilerin münferiden fabrikaya ortak olmalarından ziyade toplu halde meydana getirdikleri bir kuruluşun sermayeye katılması, güçlenme yönünden daha uygun görülmüş ve 270-300 kişilik gruplar halinde bir araya gelme imkanı bulan pancar çiftçileri “ Kocaeli Pancar Ekicileri Kooperatifi “ adı altında toplanmıştır.

Daha sonra “ Adapazarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi ” adını alan kuruluş, başlangıçta Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.’nin 10 milyon lira olan sermayesine 3 milyon lira ile katılmış, sonraları Ziraat Bankasının 1,5 milyon liralık hissesini de alarak fabrikadaki mülkiyet payını artırmıştır.

Adapazarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi’ni yine aynı yıl kurulan Eskişehir, Amasya, Turhal; 1952 yılında Kütahya, Akşehir–Ilgın, Uşak, Alpullu ve Konya; 1953 yılında Kayseri, Burdur-Isparta, Balıkesir-Bursa, Erzurum ve Erzincan; 1954 yılında Elazığ ve Malatya; 1962 yılında Ankara; 1963 yılında Kastamonu; 1969 yılında Dinar Pancar kooperatiflerinin kuruluşu izlemiş, bu kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince üst birlikleri olan PANKOBİRLİK’ i 1972 yılında kurmuşlardır.

Pankobirlik’ in kurulmasıyla birlikte yeni bir döneme giren kooperatiflerimize, yeni kurulan Şeker fabrikalarına paralel olarak 1980 yılında Afyon, 1983 yılında Muş, 1984 yılında Bor, 1985 yılında Ağrı, 1986 yılında Elbistan, 1990 yılında Samsun, Çorum ve Ereğli, 1991 yılında Erciş, 2000 yılında ise Sivas, Yozgat ve Kırşehir Pancar Kooperatifleri eklenmiştir.

Yukarıda kısaca Kooperatiflerimizin tarihçesinden söz edildikten sonra Kastamonu  Pancar Ekicileri Kooperatifimiz 11.03.1963 yılında 1167 ortakla kurulan kooperatifimizin 2017 mali dönem sonu itibariyle  37.555  ortağı bulunmaktadır.