Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi

                Tarih:……………

 

 1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

 

                (I)            ___________________________________________

                (II)          ___________________________________________

                (III)         ___________________________________________

                (IV)         ___________________________________________

 

 1. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

 

 1. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

                _________________________________________________________

                _________________________________________________________

                Telefon            :      __________________

                Faks                :    __________________

 

 1. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

 

 1. Teklifler en geç ../…./…. Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir.

 

 1. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

 

                (I)           FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir. 

 

Teslim Adresi: __________________________

 

(II)          DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.  

 

(III)         TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

 

 1. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

 

                Telefon        :   _____________________

                Faks            :   _____________________

                Web adresi  :   _____________________           

Saygılarımla,

___________________­­­­­­­­­

(Görevlinin Adı)

 

____________________­­­­­­­­­

 (Unvanı/Görevi)

 

____________________­­­­­­­­­

 (Kurum Adı)

 

____________________­­­­­­­­­

 (Adres)

 

 

 

 

 

Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

 

 

            Sipariş No                   :  ____________________________________________

            Sipariş Tarihi               :  ­­­­­­____________________________________________

            Alıcının Adı                :  ____________________________________________

            Alıcının Posta Adresi  :  ­­­­­­­­____________________________________________

                                                   ____________________________________________

            Telefon No.                    ____________________________________________

            Faks No.                         ____________________________________________

 

            Konu:                             ____________________________________________

                                                   ____________________________________________

                                                   _________________________________’nın temin işi.

 

KİME:  {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}

            ______________________________________

            ______________________________________

            ______________________________________

 

Sayın Yetkili:

 

            Yukarıdaki ürünler için ……………….. tarihinde vermiş olduğunuz …………………… sayılı ……………………………………… tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur. 

 

            Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

 

Saygılarımla,

 

____________________­­­­­­­­­

(Görevlinin Adı)

____________________

(Unvanı/Görevi)

 

____________________

(Kurum Adı)

 

____________________

(Adres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

 

Projenin Adı :  _________________________________________

Alıcı              :  _________________________________________

Satıcı             :  _________________________________________

Sözleşme no : _________________________________________

 

 1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

Sıra No:

Malın Cinsi/ Kalem No.

Miktar

Birim Fiyat

Toplam Fiyat      

Teslim Süresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 

            KDV (%):

            Toplam:

(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

 

            Yedek Parçalar                       :

            Araçlar ve Aksesuarlar           :

Kullanma Kılavuzları  : eğer varsa belirtiniz. {Alıcı tarafından belirtilecektir}

Bakım Koşulları          :

 

 1. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

 

 1. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

 

 1. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

 

 1. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

 

 1. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: {Alıcı tarafından belirtilecektir}

 

 1. İstenen teknik özellikler

                        (I)        Genel Tanım

                        (II)       Teknik Özellikler ve Standartlar

                        (III)      Performans değerleri

            Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}       

 

 1. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

           TEDARİKÇİNİN ADI          _______________________________________               

                Yetkili Kişinin İmzası             _______________________________________

                Yer:

                Tarih:     

 

 

 

 

Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)

 

 1. Projenin Adı __________________________________________

 

 1. Uygulayıcı Kurum __________________________________________

 

 1. Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları _______________________________

 

 1. Tahmini Maliyet __________ TL

 

 1. Davet edilen tedarikçi sayısı _____ Teklif veren tedarikçi sayısı   ____________

 

 1. Tedarikçinin adı Teklifin alındığı tarih  Verilen Fiyat Teklifi

 

 1. Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması

                                                           Tedarikçi                    Fiyat

 

 1. Uygun bulunmayan teklifler

 

                                                           Tedarikçi                    Ret Gerekçesi

 

 1. Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı:___________________

 

 1. Sözleşmenin toplam fiyatı_________TL

 

 1. İhale kararının verildiği tarih _______________

 

 1. Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz.

 

 1. Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

 

 

İmza: Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek1.b-e: Ulusal Rekabete Açık İhale Usulü İçin Standart Gazete İlan Formu

 

Mal Alımı İçin İhale İlanı

…………………………..“Yatırımcının adı” Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (13. Etap) kapsamında ………………………“İl/İlçe/Köy/Mahalle” ’de gerçekleştirilecek …………………“Projenin adı” kapsamında mal alım ihalesi yapmaktadır.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası ……………………….“Yatırımcının internet sitesi” internet adresinden görülebilir. Ancak, ihale dosyası “Yatırımcının adresi” adresinden temin edilebilir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saat:……………………… “Son başvuru tarihi bu duyurunun yayın tarihinden en az 15 gün sonra olmalıdır.”

 

Gerekli ek bilgi ve açıklamalar ………………………..“Yatırımcının internet adresi” ’de yayınlanacaktır.

 

Teklifler “…./…./20..” tarihinde saat “….:….” ’da ve ……………………….“Yatırımcının adresi” adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır.