TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN “2019 YILI %50 HİBELİ BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEKLEMELERİ” BAŞLAMIŞTIR

 

         Ortaklarımıza ücretsiz olarak yaptığımız 2016-2017-2018 yılı bireysel sulama hibe projelerimizin tamamı desteğe hak kazanmıştır.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” 07 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ Kapsamında çıkarılan; 2019 Yılı ( 15. ETAP ) uygulama rehberi Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmıştır.

Bu destek kapsamında tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Çiftçilerimiz bu kapsam içerisinde yer alan tüm destek modellerinden faydalanmalarını arzuluyoruz.

Desteklenen Yatırım Konuları:            

  • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,            
  • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,               
  • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,                
  • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,                    
  • Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,                     
  • Tamburlu sulama sistemi kurulması,                      
  • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,               

Program, bu 7 yatırım konusu kapsamında   İlimizde ve diğer tüm illerde uygulanacaktır. Tüm çiftçilerimizi, İl Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almak üzere bekliyoruz.

 

Başvuru sahiplerinin desteklemeden yararlanabilmeleri için, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 

Mal alım tutarının yüzde 50’si kadar destekleme

Kabul edilen başvurularda, sözleşmede belirtilen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.

 

Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemeyecek.

Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

 

Bu tebliğ, kapsamında başvurular, programın uygulama yılı itibariyle 1 Ocak 2019′den başlayarak 60 gün içinde, 01 Mart 2019günü mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden;  İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilerek yapılacaktır.